Όλες οι μετακινήσεις γίνονται με τα σχολικά λεωφορεία της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
Δύο μέρες πριν από την έναρξη του  Camp, το γραφείο κίνησης σας ενημερώνει τηλεφωνικά για τις ώρες παραλαβής και επιστροφής των παιδιών.