• Αθλητικά Προγράμματα (από νήπια και πάνω)
    • Mini All Sport Camp (νήπια και προνήπια)
    • All Sport Camp (από Α' Δημοτικού και πάνω)

  Τα αθλητικά προγράμματα διαρκούν από 1 έως 4 εβδομάδες και μπορείτε να επιλέξετε να εγγράψετε το παιδί σε όποια εβδομάδα επιθυμείτε (ξεκινούν από 16 Ιουνίου)

  Περίοδοι Λειτουργίας
  1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16 - 24 Ιουνίου 
  2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 27 Ιουνίου - 01 Ιουλίου
  3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 04 - 08 Ιουλίου
  4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 11 - 15 Ιουλίου

  Διάρκεια
  Mini All Sport Camp & All Sport Camp (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 - 14.00)
  Mini All Sport Camp & All Sport Camp (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 - 17.00)
  Αθλητισμός μετά τα γλωσσικά προγράμματα και το εργαστήρι επιστημών (Δευτέρα έως Παρασκευή: 14.00 - 17.00)

 


 

 • Γλωσσικά Προγράμματα (από νήπια και πάνω)

  Τα γλωσσικά προγράμματα διαρκούν υποχρεαωτικά 4 εβδομάδες (ξεκινούν από 16 Ιουνίου)

  Περίοδοι Λειτουργίας: 
  1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16 Ιουνίου - 15 Ιουλίου

  Διάρκεια
  Γλωσσικά Προγράμματα (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 - 14.00)

 


 

 • Εργαστήρι Επιστημών (σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού)

  Το εργαστήρι επιστημών διαρκεί 1 εβδομάδα (ξεκινά από 20 Ιουνίου)

  Περίοδοι Λειτουργίας
  1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20 Ιουνίου - 24 Ιουνίου 
  2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 27 Ιουνίου - 01 Ιουλίου

  Διάρκεια
  Εργαστήρι Επιστημών (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 - 14.00)

 


 

 • Προγράμματα για εφήβους (από Α' Γυμνασίου έως Γ' Γυμνασίου)

  Τα προγράμματα για εφήβους διαρκούν 1 εβδομάδα (ξεκινούν από 20 Ιουνίου)

  Περίοδοι Λειτουργίας
  1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20- 24 Ιουνίου

  Διάρκεια
  Προγράμματα για Εφήβους (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 - 14.00)