Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει το ενδιαφέρον των παιδιών για τις φυσικές επιστήμες και να διευρύνει τις γνώσεις τους. Τα παιδιά συμμετέχουν σε ειδικά οργανωμένα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ρομποτικής και Αστρονομίας. Με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών, ως μικροί επιστήμονες, οργανώνουν, σχεδιάζουν και εκτελούν πειράματα, παρατηρούν, ερμηνεύουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Παράλληλα τα παιδιά δουλεύουν έξω από τους περιορισμούς της παραδοσιακής τάξης. Σε ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις και εξορμήσεις μελετούν το περιβάλλον, προβληματίζονται, υποθέτουν, δοκιμάζουν, ανταλλάσσουν απόψεις, επιλύουν προβλήματα.
Μετά το πέρας του πρωινού προγράμματος οι μαθητές μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο έως τις 17:00 συμμετέχοντας σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

Για να δείτε το Ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, πατήστε εδώ